Välkommen till Texttelefoni.se!

Texttelefoni är en tjänst som har funnits i många år och som förmedlar samtal mellan texttelefoner och taltelefoner.

Det är en tjänst som ökar möjligheten för barndomsdöva, vuxendöva, dövblinda, hörselskadade eller talskadade personer att kommunicera med de delar av samhället som inte kan nås via en texttelefon.

Texttelefoni är en kostnadsfri tjänst. Samtalen förmedlas ordagrant, neutralt och under total sekretess.

Du kan få samtal förmedlade på svenska och engelska, men ej översatta.

Tjänsten är alltid öppen - dygnet runt och året om!

Tjänsten utförs av Eniro 118 118 på uppdrag av Post- och Telestyrelsen (PTS).
 

Välkommen att ringa oss!

Numret är 020 600 600 från en texttelefon.

Om du vill ringa till en texttelefon från en taltelefon ringer du istället nummer 020 600 650.

Det går också bra att ringa via vår InternetPortal, då behöver man ingen texttelefon.

Läs mer under Kontaktuppgifter

Svenska
Prenumerera på texttelefoni.se RSS