Du är här

Vad är en texttelefon?

(Filmerna är på teckenspråk.)

En texttelefon består av en skrivterminal med tangentbord och bildskärm eller teckenfönster som ansluts till ett teleuttag tillsammans med en telefon. Texttelefoner finns i flera modeller från olika tillverkare.

En dator med ett modem kan också fungera som en texttelefon. Då laddar man ner en speciell programvara i datorn eller så använder man en färdig webbklient.

Den som vill ha mer information om generella krav och tekniska lösningar kan vända sig till Hjälpmedelsinstitutet som har texttelefon 08-759 66 30 och taltelefon 08-620 17 00. Adressen till deras hemsida är www.hi.se .

Den som ringer från en texttelefon till en annan texttelefon gör det utan hjälp av förmedlingstjänsten. Man använder texttelefonen på samma sätt som en hörande använder sin taltelefon. Den som vill använda förmedlingstjänsten utan att ha tillgång till en texttelefon kan göra det från en dator med Internetuppkoppling. Läs mer om detta under menyn Ringa via Internetportalen.

Texttelefon via Landstinget

Inom varje landsting finns det enheter som ordinerar texttelefoner eller annan alternativ lösning till personer med olika typer av funktionsnedsättningar. Dom kan demonstrera och prova ut rätt sorts telefonhjälpmedel till dig.

För att få texttelefon behöver du en remiss.  För mer information kring detta kontakta Hörcentralen eller motsvarande på din ort. 

Service och underhåll

Om du har problem med en texttelefon som du fått ordinerad kostnadsfritt ska du alltid ta kontakt med den som lämnat ut utrustningen åt dig.

Svenska