Du är här

Att ringa till en texttelefon

Så här gör du för att ringa till en texttelefon

Om du vill ringa från en vanlig telefon till en person
som har en texttelefon slår du först 020-600 650.
Då kommer du till Texttelefoni och får tala med en förmedlare.

Nu berättar du vilket telefonnummer du vill ringa.

Förmedlaren ringer upp numret och talar om för dig när ni får svar.

Nu kan samtalet börja.

Man talar varsin gång.

Du talar som vanligt och förmedlaren skriver det
så att den du ringer till kan läsa det på sin texttelefon.

När du vill lämna över ordet säger du KOM.
Då vet den du ringer att du är färdig och att
hon eller han kan skriva ett svar. 

Förmedlaren läser upp vad personen skriver
och när förmedlaren säger KOM är det din tur igen.
Så här fortsätter samtalet tills ni har pratat klart.

När ni är färdiga säger du "klart slut" och sedan väntar du
tills förmedlaren läser upp "klart slut" från den du ringer till.

Nu är samtalet avslutat och du kan lägga på luren.

Svenska