Du är här

Tala och Höra Direkt

Vissa användare kan Tala själva

När en person kan tala själv genom sin texttelefon så kallas det  "Tala direkt".
Detta är vanligt bland äldre som fått nedsatt hörsel.

Vissa kan höra men inte tala. Då kallas detta "Höra direkt".

Tala Direkt

Om du vill tala själv så meddelar du det till förmedlaren när du presenterat dig, antingen utskrivet i text eller genom att använda tecknet #. Det går bra att tala med förmedlaren under beställningen. Du kan alltså säga vilket nummer du vill ringa i stället för att skriva det.

På vissa texttelefoner måste man trycka på en speciell knapp för att kunna tala. Gör gärna en liten paus innan du börjar tala, eftersom det tar några sekunder att slå om till ljud i stället för text.
Om du som hör ringer via Texttelefoni till någon som Talar Direkt, så kan du inte börja prata förrän de sagt KOM och slagit om till text igen. Detta hörs ibland som ett litet klickljud. Sedan skriver förmedlaren det du säger, precis som vanligt. Glöm inte att avsluta med KOM.

Höra Direkt

Om du till exempel är talskadad kan du nyttja funktionen Höra Direkt, så kan du höra svaret själv i stället för att få det skrivet på bildskärmen/teckenfönstret av förmedlaren.

När du fått kontakt med förmedlaren, skriv att du vill ”Höra Direkt” innan du skriver numret du vill ringa till.
Förmedlaren startar samtalet som vanligt. När du skrivit det du vill framföra väntar förmedlaren tills du lyfter luren för att höra, innan ordet lämnas över till den du ringt.
Vänta på KOM innan du börjar skriva igen. Med vanliga texttelefoner går det inte att höra och skriva samtidigt.

Svenska