Du är här

Vanliga Frågor och Svar

Varför måste jag säga KOM hela tiden?

Svar: Som förmedlare sitter man mellan två personer och man ska förmedla vad båda säger ordagrant. Det är inte möjligt om alla pratar i munnen på varandra. Av den enkla anledningen att man måste tala varsin gång så använder man ett speciellt ord för att berätta att man vill ha ett svar, att man har pratat färdigt. Vi har valt att använda samma system som i övrig enkelvägskommunikation, att använda orden KOM för att lämna över ordet och KLART SLUT för att avsluta.

Varför frågar ni inte vilken operatör jag ringer med längre?

Svar: I April 2013 blev det helt kostnadsfritt att ringa via Texttelefoni så inga debiteringsposter kommer att skickas till din operatör, så vi behöver inte veta med vilken operatör du ringer med längre.

Varför har automatmenyn tagits bort?

Svar: De funktioner som fanns på automatmenyn var sändning av sms och fax, de tjänsterna finns inte kvar.

Varför finns inte sms och fax kvar?

Svar: De tjänsterna användes inte i den mån att det var ekonomiskt hållbart att fortsätta erbjuda dem.

I min nya bostad finns bara IP-telefoni och nu fungerar inte min texttelefon som tidigare. Vad beror det på?

Svar: Situationen i dag är sådan att leverantörerna av IP-nät inte har säkrat att texttelefoni fungerar för stora och viktiga tjänster som förmedlingstjänsten och 112-samtal samt vanliga samtal mellan texttelefoner och olika typer av trygghetslarm. Dessutom finns det ingen huvudstandard framtagen som alla kan ansluta sig till och rätta sig efter.

Den traditionella texttelefonen får lätt problem i den nya typen av IP-nät. Texttelefoni är tonkodad text med stränga krav på frekvens och tid, en ljudvåg. IP-telefoni är digitaliserat ljud som delas upp i paket som skickas och sätts ihop igen till ljud. När man använder texttelefoni i ett IP-nät finns det risk för olika typer av störningar. Det kan vara dålig kontakt, fel eller försvunna tecken och extra tecken som dyker upp. Det kan också vara olika i olika riktningar, mot olika parter och vid olika tider.

Texttelefoni uppfyller alla krav som ställs på tjänsten, men på Eniro 118 118 följer vi med och bevakar det här området noga och erbjuder nu därför direkta accessvägar för IP-telefoner, se kontaktuppgifter.

Kan jag få ett samtal förmedlat på ett annat språk?

Svar: Samtal förmedlas på svenska och engelska.

Behöver jag göra något speciellt för att registrera mig om jag vill använda TIP?

Svar: Nej, du behöver inte registrera dig någonstans. Tjänsten är helt kostnadsfri nu så ingen registrering krävs.

Vad är en IP-baserad telefon? Är det samma sak som Bredbandstelefon?

Du kan läsa en exakt beskrivning på hemsidan för Post- och Telestyrelsen.
Klicka här för att öppna PTS hemsida i ett nytt fönster.

Svenska