Du är här

Om Texttelefoni

Huvudman

Det är Post- och Telestyrelsen (PTS) som upphandlar och kravställer tjänsten .

PTS har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områden som telefoni, Internet och post finns tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. PTS driver också försök för att förbättra och ta fram nya kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning.

Tjänsteutövare

Eniro 118 118 AB driver tjänsten på uppdrag av PTS.

Eniro 118 118 AB, ett bolag inom Enirokoncernen, har drygt 500 anställda på fyra olika orter i Sverige. Huvudkontoret ligger i Stockholm och Texttelefoni utförs i Norrköping och Sundsvall.

Etik

Alla medarbetare på Texttelefoni har skrivit under en sekretessförbindelse och har tystnadsplikt enligt Lagen om elektronisk kommunikation. Alla samtal på Texttelefoni förmedlas under total sekretess.

Innehållet vid förmedling av samtal ska förmedlas utan förändring och på ett neutralt sätt.

Förmedlaren har rätt att vägra förmedling av samtal som upplevs grovt stötande eller på annat sätt är uppenbart olämpligt att förmedla.

Brukarråd

Ett par gånger om året bjuds olika föreningar och intresseorganisationer in till ett brukarråd för Texttelefoni.

Svenska