Du är här

Tjänstens Historia

1980 - Tjänsten testas på Televerket

Tjänsten startade som ett projekt i Stockholm 1980. En liten, speciellt utvald brukargrupp fick testa tjänsten. Testet föll väl ut och beslut togs att tjänsten skulle bli publik. Beställare var Socialstyrelsen.

 

1982 - Det första samtalet

I mars 1982 förmedlades det första samtalet på Televerket i Kalmar. Tjänsten hette Förmedlingscentralen, FÖC.

 

1990 - Nytt namn och nummer

Till att börja med var anropsnumret 0010 men då NMT-trafiken (mobil) ökade på 010 omkring 1990/1991 så blev det för många felringningar. Beslut togs att ändra anropsnumret till 90 160. I samband med detta så ändrades också namnet på tjänsten till Telia Texttelefon.

 

1999 - Fax och sms blir möjligt

I samband med att ett nytt avtal, nu med Post- och telestyrelsen, trädde i kraft 1999 och millenniumskiftet stod för dörren gjordes en stor utveckling av tjänsten. Från att "bara" förmedla samtal kunde tjänsten nu erbjuda sms-sändning och förmedling av fax, både med hjälp av telefonist och via en automatmeny.

 

2001 - Namnbyte

Respons AB tar över driften av tjänsten från Telia och namnet ändras till Respons Texttelefon.

 

2003 -  och namnbyte igen!

Namnet ändras igen, nu till Texttelefoni.

 

2004 - Texttelefoni via Internet

I mars 2004 utvecklas tjänsten än mer när Internetportalen införs och det går att ringa via Internet. Nu kan man ringa vem som helst, var man än befinner sig i världen.

 

2008 - Flera nyheter och förbättringar

Den 1 april 2008 lanseras Texttelefoni.se, tjänstens egen hemsida. Samtidigt införs några förändringar, till exempel så tas automatmenyn bort. Internetportalen förbättras, bland annat genom att den nu fungerar även bakom en brandvägg.

 

2013 - Nya telefonnummer, Texttelefoni på Facebook lanseras

Från och med 2 April 2013 blir det helt gratis att använda tjänsten. Detta medför dock att Texttelefoni ej längre erbjuder sms, fax eller att ringa betalsamtal.

Nya nummer blev 020 600 600 för texttelefoner och 020 600 650 för taltelefoner.
Facebook.se/texttelefoni lanseras

Nu kan man också ringa via Bredbandstelefon på en SIP URI till texttelefoni.

Svenska