Funktionen Höra direkt

Höra direkt

Vissa kan höra men inte tala. Då finns funktionen "Höra direkt". Om du till exempel är talskadad kan du nyttja funktionen "Höra direkt", så kan du själv höra svaret istället för att få det skrivet på skärmen/i teckenfönstret av förmedlaren.

När du fått kontakt med förmedlaren, skriv att du vill ”Höra direkt” innan du skriver numret du vill ringa till.
Förmedlaren startar samtalet som vanligt.
När du skrivit det du vill framföra väntar förmedlaren tills du lyfter luren för att höra, innan ordet lämnas över till den du ringt. Vänta på "KOM" innan du börjar skriva igen.
Med vanliga texttelefoner går det inte att höra och skriva samtidigt.

PTS övriga kommunikationstjänster:

Bildtelefoni.net

Teletal.se

118400.se

 

Tjänsten utförs av Samres AB på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).