Funktionen Höra direkt

Vissa kan höra men inte tala. Då finns funktionen "Höra direkt".

Om du till exempel har någon form av talsvårighet kan du nyttja funktionen "Höra direkt" och själv höra vad mottagaren säger i stället för att få det skrivet på skärmen/i teckenfönstret av förmedlaren. Du själv skriver det du vill säga.

  1. Ring in till tjänsten på det sätt du önskar; via webbappen, mobilappen, sip-baserad texttelefon eller analog texttelefon.
  2. När du fått kontakt med förmedlaren, skriv att du vill ”Höra direkt” innan du skriver numret du vill ringa till.
  3. Förmedlaren kommer muntligt be dig att dröja och ringa upp det nummer du har angett.
  4. När mottagaren svarar presenterar förmedlaren tjänsten. Du hör både vad förmedlaren och vad mottagaren säger.
  5. Förmedlaren startar samtalet genom att meddela er att ni har kontakt och du kan då börja skriva det du vill ha sagt. Avsluta med * eller KOM för att lämna över ordet till mottagaren.
  6. Mottagaren pratar direkt till dig och avslutar med "KOM" för att lämna över ordet till dig igen.
  7. Nu fortlöper samtalet så här tills ni är klara. För att avsluta samtalet säger ni "KLART SLUT".

Med analoga texttelefoner går det inte att höra och skriva samtidigt utan du måste växla mellan att höra och skriva. Du gör det genom att trycka på en speciell knapp, eller lyfta luren om en sådan är kopplad till texttelefonen. När du har skrivit det du vill framföra väntar förmedlaren tills du trycker på knappen eller lyfter luren för att höra, innan ordet lämnas över till den du ringt. Vänta på "KOM" innan du växlar tillbaka och börjar skriva igen.

Ringer du via en sip-baserad texttelefon behöver du inte växla på detta sätt mellan att höra och skriva.

PTS inkluderande telefonitjänster:

Bildtelefoni.net

Teletal.se

118400.se

 

Tjänsten utförs av Samres AB på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).