Ring med analog texttelefon

För dig som använder en analog texttelefon

Du som ringer skriver bara med små bokstäver. Förmedlaren använder STORA BOKSTÄVER.

  1. Ring till förmedlingstjänsten på 020-600 600. Du kommer då till en förmedlare som presenterar sig.
  2. Du meddelar vilket nummer inklusive riktnummer som du vill komma i kontakt med. Skriv sedan tecknet * när du har skrivit klart och vill lämna över ordet till förmedlaren.
  3. Förmedlaren ber dig ”VAR GOD DRÖJ…” och ringer upp det nummer du angett. De tre punkterna betyder att du kommer få mer text inom kort.
  4. När mottagaren svarat, skriver förmedlaren: ”KONTAKT MED NN*”
  5. Nu startar samtalet. Förmedlaren läser ordagrant upp det du skriver.
  6. Den du samtalar med väntar med att svara tills du lämnar över ordet genom att skriva en stjärna  * .
  7. Nu fortlöper samtalet så här tills ni är klara. För att avsluta samtalet säger ni ”KLART SLUT”.

Du kan ringa fler samtal efter varandra utan att ringa upp Texttelefoni.se på nytt.

PTS övriga kommunikationstjänster:

Bildtelefoni.net

Teletal.se

118400.se

 

Tjänsten utförs av Samres AB på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).