Ring med analog texttelefon

Du som ringer skriver bara med små bokstäver. Förmedlaren använder STORA BOKSTÄVER.

  1. Ring till förmedlingstjänsten på 020-600 600. Du kommer då till en förmedlare som presenterar sig.
  2. Du meddelar vilket nummer inklusive riktnummer som du vill komma i kontakt med. Skriv sedan tecknet * eller KOM när du har skrivit klart och vill lämna över ordet till förmedlaren.
  3. Förmedlaren ber dig ”VAR GOD DRÖJ…” och ringer upp det nummer du har angett. De tre punkterna betyder att du kommer få mer text inom kort.
  4. När mottagaren svarat, skriver förmedlaren: ”KONTAKT MED NN*”
  5. Nu startar samtalet. Förmedlaren läser ordagrant upp det du skriver.
  6. Den du samtalar med väntar med att svara tills du lämnar över ordet genom att skriva en stjärna  *  eller KOM.
  7. Förmedlare skriver ordagrant vad den du pratar med säger. När denne säger ”kom” lämnas ordet över till dig igen.
  8. Nu fortlöper samtalet så här tills ni är klara. För att avsluta samtalet säger ni ”KLART SLUT”.

Du kan ringa fler samtal efter varandra utan att ringa upp Texttelefoni.se på nytt.

Uppringningsfunktion

Tjänsten erbjuder en uppringningsfunktion för de som vill använda den. Denna funktion är valfri och innebär att när någon söker dig via Texttelefoni.se så kan förmedlingstjänsten förmedla samtalet till din texttelefon. Läs mer om uppringningsfunktionen här.

PTS inkluderande telefonitjänster:

Bildtelefoni.net

Teletal.se

118400.se

 

Tjänsten utförs av Samres AB på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).