Ring med webbappen

För dig som använder webbappen

Texttelefoni.se har en webbapp som används från datorer. För att använda webbappen kan du välja om du vill registrera dig som användare eller logga in utan registrering.

I webbappen finns tre ikoner där du kan välja att ringa följande: Texttelefoni.se, nödnummer 112 eller kundtjänst.

Du har möjlighet att välja innan samtalet påbörjas, om du vill ha mikrofon påslagen för att t ex ringa med Tala direkt-funktion eller stänga av mikrofonen helt.

För att ringa klickar du bara på ikonen dit du vill komma.

  1. Du meddelar vilket nummer inklusive riktnummer som du vill komma i kontakt med. Skriv sedan tecknet * när du har skrivit klart och vill lämna över ordet till förmedlaren.
  2. Förmedlaren ber dig ”VAR GOD DRÖJ…” och ringer upp det nummer du angett. De tre punkterna betyder att du kommer få mer text inom kort.
  3. När mottagaren svarat, skriver förmedlaren: ”KONTAKT MED NN*”
  4. Nu startar samtalet. Förmedlaren läser ordagrant upp det du skriver.
  5. Den du samtalar med väntar med att svara tills du lämnar över ordet genom att skriva en stjärna  * .
  6. Nu fortlöper samtalet så här tills ni är klara. För att avsluta samtalet säger ni ”KLART SLUT”.

Du kan ringa fler samtal efter varandra utan att ringa upp Texttelefoni.se på nytt.

Här finner du inloggningssidan till webbappen.

Uppringningsfunktion

Appen erbjuder en uppringningsfunktion för de som vill använda den. För att den ska vara tillgänglig behöver du vara inloggad i appen samt ha registrerat dig som användare. Här kan du registrera dig (ej obligatoriskt för att använda tjänsten i övrigt, endast för att kunna använda uppringningsfunktionen).

Här finns information om behandling av personuppgifter.

Uppringningsfunktionen är alltså valfri och innebär att när någon söker dig via Texttelefoni.se så kan förmedlingstjänsten förmedla samtalet till din dator, förutsatt att du är inloggad i webbappen.

Mer information om våra appar finns att läsa i broschyrerna som du finner här.

PTS övriga kommunikationstjänster:

Bildtelefoni.net

Teletal.se

118400.se

 

Tjänsten utförs av Samres AB på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).