Om förmedlingstjänsten

Post- och telestyrelsen (PTS) är huvudman för Texttelefoni.se, det vill säga de som upphandlar och kravställer förmedlingstjänsten.

PTS har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områden som telefoni, internet och post finns tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. PTS driver också försök för att förbättra och ta fram nya kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning.

Leverantör

Företaget som driver förmedlingstjänsten på uppdrag av PTS heter Samres AB.

Etik

Alla medarbetare på Texttelefoni.se har skrivit under en sekretessförbindelse och har tystnadsplikt enligt Lagen om elektronisk kommunikation. Alla samtal på Texttelefoni.se förmedlas under total sekretess.

Innehållet vid förmedling av samtal ska förmedlas utan förändring och på ett neutralt sätt.

Förmedlaren har rätt att vägra förmedling av samtal som upplevs grovt stötande eller på annat sätt är uppenbart olämpligt att förmedla.

Brukarråd

Ett par gånger om året bjuds olika föreningar och intresseorganisationer in till ett brukarråd för Texttelefoni.se.

PTS övriga kommunikationstjänster:

Bildtelefoni.net

Teletal.se

118400.se

 

Tjänsten utförs av Samres AB på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).