Frågor och svar

Frågor:

 1. Kan jag få ett samtal förmedlat på ett annat språk?
 2. Vilka kontakter kan jag ringa till med förmedlingstjänstens appar?
 3. Måste jag registrera ett användarkonto?
 4. Vilka webbläsare fungerar förmedlingstjänsten i?
 5. Varför är det två olika samtalsfönster och inte ett?
 6. Vad krävs för att kunna använda förmedlingstjänsten på jobbet?
 7. Kan jag ändra typsnitt och textstorlek?
 8. Hur når jag en specifik användare av förmedlingstjänsten?
 9. Varför sparas inte texten när samtalet avslutas?
 10. Måste jag ha mikrofonen påslagen under samtalet?
 11. Hur fungerar webbappen?
 12. Hur hanteras mina personuppgifter?
 13. Vad är det sekretess på?
 14. Varför måste jag säga ”KOM” hela tiden?
 15. Kan ni söka upp telefonnummer till mig?
 16. Fungerar texttelefonen i en bostad med endast internetbaserad telefoni?
 17. Vad är ”SIP”?
 18. Hur vet man att det ringer i appen?
 19. Borde jag använda appen via wifi-uppkoppling eller mobilt nätverk?
 20. Vem ska jag kontakta när min texttelefon inte fungerar?
 21. Går det att skapa en telefonbok för mina kontakter?
 22. Hur fungerar talsvarstjänster?
 23. Kan man lämna röstmeddelande?
 24. Hur gör jag om jag har glömt lösenordet till mitt konto?
 25. Vilka samhällsviktiga nummer kan jag ringa via tjänsten?
 26. Hur använder jag som är dövblind tjänsten?
 27. Vilket nummer visas om det inkommer ett samtal från Texttelefoni.se till mig?

 

Svar:


1. Kan jag få ett samtal förmedlat på ett annat språk?

Svar:

Samtal kan förmedlas på svenska och engelska.

 


2. Vilka kontakter kan jag ringa till med förmedlingstjänstens appar?

Svar:

Med förmedlingstjänstens appar kan du ringa till följande tre kontakter:

Ring valfritt nummer: Används för att komma i kontakt med förmedlingstjänsten och kunna ringa till valfritt nummer.

112: Enbart för nödkommunikation till 112. Tolkarna kan inte ringa något annat nummer än 112 och samtalet får högsta prioritet för att komma fram så snabbt som möjligt.

Kundtjänst: För frågor, synpunkter och önskemål angående Texttelefoni.se.

Du kan använda både text och ljud i samtalen från apparna.

 


3. Måste jag registrera ett användarkonto?

Svar:

Alla har möjlighet att ringa anonymt via webbappen utan att registrera sig. Men för att kunna använda apparna till mobiler och surfplattor samt om du vill kunna bli uppringd i dem eller i webbappen så måste du ha ett användarkonto. För att vara tillgänglig för uppringningsfunktionen behöver du även vara inloggad i appen. Fördelen med att registrera sig är också att man kan skaffa personliga inställningar för till exempel fonter och kontrast. Du kan skapa ett konto på: https://kund.texttelefoni.se/webtc/#/registration

 


4. Vilka webbläsare fungerar förmedlingstjänsten i?

Svar:

Den nya klienten kan köras på de flesta webbläsarna. Safari, Chrome, Firefox, Edge och Opera stöder WebRTC (WebRTC är ett applikationsprogrammeringsgränssnitt för webbprogrammering) utan tillägg i webbläsaren. Internet Explorer kräver installation av plugins.

 


5. Varför är det två olika samtalsfönster och inte ett?

Svar:

Grundinställningen i webbappen är nu ändrad till ett textfönster för samtalet. När det kommer till appen har vi skickat en förfrågan om förändring till utvecklaren, så framöver ska man själv kunna välja om man vill ha ett eller två textfönster via inställningarna.

 


6. Vad krävs för att kunna använda förmedlingstjänsten på jobbet?

Svar:

Vill du kunna använda Texttelefoni.ses webbapp via en dator på ditt jobb till exempel så krävs det att företaget tillåter följande domäner:

kund.texttelefoni.se

texttelefoni-webrtc.nwise.se

 

Följande portar måste också öppnas upp för att det ska fungera, för både TCP och UDP, inkommande och utgående:

Webbapplikation

Port Källa Typ Riktning Anledning
443 service.texttelefoni.se TCP Utgående Webbtrafik
1024- 65535 13.48.252.179 / 13.49.96.162 / 13.53.252.119 UDP Utgående Video- och ljudtrafik
40000- 40999 13.48.252.179 / 13.49.96.162 / 13.53.252.119 UDP Ingående Video- och ljudtrafik
19302 stun.l.google.com UDP Utgående STUN-förfrågan

Android

Port Källa Typ Riktning Anledning
80 service.texttelefoni.se TCP Utgående Hämta ikoner etc.
443 service.texttelefoni.se TCP Utgående Logga in
5060 service.texttelefoni.se TCP/UDP Utgående SIP-trafik till server
8000- 8099 16.170.87.146 UDP Både och RTP och RTCP

iOS

Port Källa Typ Riktning Anledning
80 service.texttelefoni.se TCP Utgående Hämta ikoner etc.
443 service.texttelefoni.se TCP Utgående Logga in
5060 service.texttelefoni.se TCP Utgående SIP-trafik till server
8000- 8200 16.170.87.146 UDP Både och RTP och RTCP

PC

Port Källa Typ Riktning Anledning
80 service.texttelefoni.se TCP Utgående Hämta ikoner etc.
443 service.texttelefoni.se TCP Utgående Logga in
5060 service.texttelefoni.se TCP/UDP Utgående SIP-trafik till server
25000- 26000 16.170.87.146 UDP Både och RTP och RTCP

 

Be gärna någon administratör eller IT-avdelningen att hjälpa dig. Behöver ni mer information, kontakta förmedlingstjänstens kundtjänst.

 


7. Kan jag ändra typsnitt och textstorlek?

Svar:

Det går att ändra typsnitt och textstorlek i både webbappen och mobilappen under inställningar i huvudmenyn. Du behöver inte logga in för att ändra det i webbappen, men om du vill spara inställningarna måste du ha ett användarkonto och vara inloggad.

 


8. Hur når jag en specifik användare av förmedlingstjänsten?

Svar:

Vill man nå någon specifikt så uppger man SIP-adressen till den personen när man ringer förmedlingstjänsten, alternativt telefonnumret om de har en analog texttelefon. Vill du ha ytterligare vägledning så vänd dig gärna till vår kundtjänst.

 


9. Varför sparas inte texten när samtalet avslutas?

Svar:

Att det tyvärr inte är möjligt att spara texten idag är dels på grund av säkerhetsskäl (ifall man sitter på en offentlig dator kan det få stora konsekvenser till exempel). I nuläget kan du kopiera texten innan ni avslutar samtalet, så kan du själv välja om du vill spara den.

 


10. Måste jag ha mikrofonen påslagen på under samtalet?

Svar:

Det går att använda förmedlingstjänsten även om man väljer att stänga av mikrofonen i webbappen. Det blir då ett rent textsamtal istället.

 


11. Hur fungerar webbappen?

Svar:

Webbappen kan användas från din webbläsare och för att få funktionalitet, det vill säga både ljud och text, så måste din webbläsare stödja WebRTC. https://webrtc.org/

Samtliga webbläsare låser ned mikrofonen så att det alltid krävs ett godkännande från användaren innan ljudet fungerar. Detta av integritetsskäl, man ska helt enkelt vara medveten om att ljud används i samtalet. Observera att det går att använda förmedlingstjänsten även om man inte godkänner tillgång till mikrofonen, men det blir då ett rent textsamtal.

Du kan själv välja om du vill logga in eller använda förmedlingstjänsten utan att vara inloggad. Observera att du måste vara inloggad för att kunna bli uppringd av förmedlingstjänsten.

 


12. Hur hanteras mina personuppgifter?

Svar:

För att Samres AB ska kunna erbjuda Texttelefoni.se via förmedlingstjänstens egna webbsida eller egna mobilapp krävs ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter. Om du godkänner att Samres AB behandlar dina personuppgifter så lämnar du samtycke i samband med registreringen av ditt användarkonto. Du har rätt till att när som helst återkalla ditt samtycke och få ditt konto raderat. Användarkonton som inte använts under en period av 24 månader raderas automatiskt årligen.

Om du vill veta vilka uppgifter som finns sparade eller ändra/lägga till/ta bort uppgifter om dig själv kan du kontakta tjänstens kundtjänst. Mer om hur dina personuppgifter hanteras finner du här. Vi sparar aldrig några personuppgifter från förmedlingarna.

 


13. Vad är det sekretess på?

Svar:

Alla förmedlare på Texttelefoni.se har skrivit under en sekretessförbindelse och har tystnadsplikt enligt lagen om elektronisk kommunikation. Alla samtal på Texttelefoni.se förmedlas således under total sekretess. Det innebär att vi inte får berätta för någon vad vi har fått veta. När en förmedlare har slutat arbeta på Texttelefoni.se har förmedlaren fortfarande tystnadsplikt som gäller för allt den läst eller hört under förmedlingarna.

 


14. Varför måste jag säga ”KOM” hela tiden?

Svar:

Som förmedlare sitter man mellan två personer och ska förmedla vad båda säger ordagrant. Det är inte möjligt om alla pratar i munnen på varandra. Av den enkla anledningen att man måste tala växelvis så använder man ett speciellt ord för att berätta att man vill ha ett svar och att man har pratat färdigt. Vi har valt att använda samma system som i övrig enkelvägskommunikation, att använda ordet ”KOM” eller ” * ” för att lämna över och orden ”KLART SLUT” eller ”KLSL” för att avsluta.

 


15. Kan ni söka upp telefonnummer till mig?

Svar:

När du vill använda Texttelefoni.se så måste du ange vilket telefonnummer du vill ringa och i förmedlingstjänsten ingår inte nummersökning.

 


16. Fungerar texttelefonen i en bostad med endast internetbaserad telefoni?

Svar:

Alla leverantörer av IP-nät har inte säkrat upp att Texttelefoni.se fungerar för stora och viktiga tjänster som larmsamtal och olika typer av trygghetslarm. Det finns tyvärr ännu ingen generell teknisk standard framtagen, som alla leverantörer kan rätta sig efter.

 


17. Vad är ”SIP”?

Svar:

”SIP” står för Session Initiated Protocol och är ett så kallat protokoll som styr överföring av ljud och text över Internet. Protokollet är utvecklat av IETF som är internets tekniska ledningsgrupp. Sip telefoni innebär kort och gott att man ringer via sitt internetabonnemang.

 


18. Hur vet man att det ringer i appen?

Svar:

Du märker att det ringer i appen genom att blixten och vibrationer sätts igång, om du är inloggad och således kan ta emot samtal. Du kan ställa in och ändra detta i inställningarna om du vill.

 


19. Borde jag använda appen via wifi-uppkoppling eller mobilt nätverk?

Svar:

Appen ska helst användas med mobilt nätverk. Om man kör den via wifi-uppkoppling kan det vara så att routern eller brandväggen blockerar viss trafik.

 


20. Vem ska jag kontakta när min texttelefon inte fungerar?

Svar:

Börja med att kontakta supporten hos företaget som gett ut din texttelefon. Du kan även kontakta din förskrivare.

 


21. Går det att skapa en telefonbok för mina kontakter?

Svar:

Rent tekniskt går det att skapa en telefonbok om man har registrerat ett användarkonto, men eftersom vi inte får spara andras personuppgifter hur som helst på grund av GDPR (General Data Protection Regulation) nu så är det här en fråga som vi kommer diskutera med PTS (Post- och Telestyrelsen) innan det tas ett eventuellt beslut om att lansera funktionen framöver.

 


22. Hur fungerar talsvarstjänster?

Svar:

Vissa tjänster har en talsvarsfunktion som bygger på att förmedlaren får göra ett antal val för att hamna på rätt avdelning. Talsvarsfunktionen kan oftast styras med antingen röst eller tonval (DTMF). Använder du en version av texttelefoni som stödjer DTMF så kan du själv trycka på tonvalen och styra talsvarstjänsten så du hamnar rätt.

 


23. Kan man lämna röstmeddelande?

Svar:

Det går bra att lämna röstmeddelande på telefonsvarare via Texttelefoni.se. Du som talar direkt kan själv lämna önskat meddelande, men det går precis lika bra att skriva till förmedlaren och be denne göra detta.

 


24. Hur gör jag om jag har glömt lösenordet till mitt konto?

Svar:

Ditt lösenord kan återställas via följande länk: https://kund.texttelefoni.se/webtc/#/resetpassword.

 


25. Vilka samhällsviktiga nummer kan jag ringa via tjänsten?

Svar:

Du kan ringa till 112 (nödsituationer med fara för liv, egendom eller miljö), 1177 (rådgivning med sjuksköterska och hänvisning inom vården vid sjukdom), 113 13 (få eller lämna information vid större olyckor eller kriser) samt 114 14 (kontakt med polisen för att göra en anmälan eller lämna tips och upplysningar), via tjänsten.

Mer information om hur du ringer 112 via Texttelefoni.se finner du här på hemsidan.

 


26. Hur använder jag som är dövblind tjänsten?

Svar:

Du som dövblind kan använda tjänsten antingen med skriven text eller med punktskrift. Förmedlare kan anpassa förmedlingen genom att skriva långsammare, att endast använda gemener eller att förkorta det som sägs utan att förändra innebörden. Meddela förmedlaren innan samtalet om du önskar någon form av anpassning.

Det finns också redan framtagna anpassningskoder som kan användas för att meddela förmedlaren om hur man önskar anpassning. Dessa skrivs genom utropstecken, önskad anpassningssiffra och ett utropstecken till. Vill man ange fler koder kan man göra det i följd mellan utropstecknen,
t ex !249!

Det går lika bra att använda sig av dessa koder som att förklara i text till förmedlaren hur man önskar anpassningen.

!1! eller # Tala direkt
!2! Jag använder gemensamt textfält, invänta alltid *
!3! Jag använder delade textfält och du får gärna skriva samtidigt som jag
!4! Jag vill att du skriver långsamt
!5! Skriv långsammare
!6! Skriv fortare
!7! Jag vill att du använder gemener och versaler på normalt sätt
!8! Jag vill att du bara använder versaler
!9! Förkorta och förenkla gärna det som sägs


27. Vilket nummer visas om det inkommer ett samtal från Texttelefoni.se till mig?

Svar:

Om du som talande och hörande blir uppringd av förmedlare på Texttelefoni.se för att användare önskar nå dig, visas nummer 019-760 69 20. Detta nummer står registrerat på Samres AB som levererar tjänsten på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).

 

PTS inkluderande telefonitjänster:

Bildtelefoni.net

Teletal.se

118400.se

 

Tjänsten utförs av Samres AB på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).