Välkommen till Texttelefoni.se!

SIP: texttelefon@texttelefoni.se
Texttelefon: 020-600 600
Telefon: 020-600 650


Texttelefoni.se förmedlar samtal mellan personer som talar och personer som skriver. Personen som använder text i samtalet ringer med en texttelefon, en mobilapp eller via webbapp. Motparten i samtalet använder en vanlig telefon eller mobiltelefon. En förmedlare förmedlar samtalet i båda samtalsriktningarna.

Alla samtal via Texttelefoni.se är helt kostnadsfria och tjänsten är tillgänglig dygnet runt, på alla årets dagar.

Samtalen förmedlas under sekretess och alla förmedlare har skrivit under avtal om sekretess, enligt Offentlighets- och sekretesslagen.

Texttelefoni.se är en tjänst från Post- och Telestyrelsen (PTS) som säkerställer inkluderande telefonitjänster för att alla i Sverige ska kunna ringa varandra oberoende funktionsförmåga.

Vill du se informationsfilmen om Texttelefoni.se på teckenspråk finns den här.

Vill du läsa texten till informationsfilmen om Texttelefoni.se finner du den här.

Short information in English.

PTS övriga kommunikationstjänster:

Bildtelefoni.net

Teletal.se

118400.se

 

Tjänsten utförs av Samres AB på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).