Tillgänglighet

Tillgänglighetsredogörelse för Texttelefoni.se

Samres AB som står bakom webbplatsen är upphandlad tjänsteleverantör av Post- och telestyrelsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här informationen beskriver hur Texttelefoni.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från Texttelefoni.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan kan du kontakta oss på följande sätt:

SIP-adress för samtal från digital texttelefon: kundtjanst@texttelefoni.se

Från analog texttelefon: 020-600 690

Från telefon: 020-11 84 73

Via e-post: kundtjanst@texttelefoni.se

Från fax: 020-36 46 57

Med webbappen och mobilappen rings kundtjänst upp automatiskt när du klickar på Ring kundtjänst.

Rapportera brister

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, kontakta kundtjänst, så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Inte tillräcklig kontrast. De länkar låter användaren stega bland de sidor som innehåller sökträffar med länktexter i form av en siffra eller länktexterna ”Nästa” och ”Föregående” som finns på sidan har en ljusblå länktext mot vit bakgrund som ger det för låga kontrastvärdet 2,38:1. Länkarna/underrubrikerna som inleder varje sökträff med ljusblå textfärg mot vit bakgrund generar ett kontrastvärde på 2,38:1 vilket ligger under gränsvärdet 4,5:1.

Hur vi testat webbplatsen

Granskning utförd av ETU AB

Senaste bedömningen gjordes den 2018-04-20.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2018-11-12.

PTS inkluderande telefonitjänster:

Bildtelefoni.net

Teletal.se

118400.se

 

Tjänsten utförs av Samres AB på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).