PTS inkluderande telefonitjänster

Post- och telestyrelsen (PTS) arbetar med att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk kommunikation och post finns tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

PTS övriga inkluderande telefonitjänster är Teletal, Bildtelefoni.net samt nummerupplysningstjänsten 118 400.

 

 Teletal

Teletal är en kostnadsfri samtalsförmedlande tjänst från PTS som levereras av Riksfärdtjänsten Sverige.

 Bildtelefoni.net

Bildtelefoni är en kostnadsfri samtalsförmedlande tjänst från PTS som levereras av Evantia Oy.

 118400.se

118 400 är en kostnadsfri nummerupplysningstjänst från PTS som levereras av Eniro 118 118.

 

PTS inkluderande telefonitjänster:

Bildtelefoni.net

Teletal.se

118400.se

 

Tjänsten utförs av Samres AB på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).