Du är här

Att tänka på

Viktigt att tänka på när du ringer via Texttelefoni

Ett samtal via Texttelefoni skiljer sig från ett vanligt telefonsamtal. Det här är bra att tänka på.

 • Lämna över ordet genom att säga "KOM"
 1. Man måste man turas om att prata och skriva. Därför använder man KOM för att lämna över ordet.
 2. Det underlättar för förmedlaren, som bara kan göra en sak i taget, antingen skriva eller läsa upp.
 3. När man skriver använder man tecknet asterisk/stjärna * i stället för KOM.
 • Skriv och tala direkt till varandra
  1. änk på att ni talar direkt till varandra, i du-form.
  2. Tala och skriv som vanligt direkt till personen du talar med.
  3. Säg exempelvis: "Hej det är Anna, vad gör du?".
  4. Säg inte: "Hej berätta att det är anna fråga vad han gör"
  • Tala tydligt och inte för snabbt

  Ett tips är att du som talar väntar 2-3 sekunder mellan varje mening så förmedlaren hinner få med allt du sagt. Det du säger ska förmedlas ordagrant.

  Svenska