Samtal till 112

I en akut situation där du behöver kontakta 112 har du möjlighet att ringa via Texttelefoni.se

Nödkommunikation med analog texttelefon

För att ringa till 112 via en analog texttelefon ringer du 019-760 69 05, samtalet hamnar då i en prioriterad kö till förmedlingstjänsten.

Du behöver inte meddela förmedlaren att du önskar ringa till 112 när du använder dig av funktionen. Så fort du kommer fram till förmedlare meddelar denne ”VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI.SE. DU ÄR I KONTAKT MED NN, JAG RINGER 112…” och 112 rings upp.

Förmedlaren meddelar dig så fort du är i kontakt med en operatör på SOS Alarm och kan påbörja ditt samtal.

Nödkommunikation med SIP-baserad texttelefon eller totalkonversationsenhet

För att ringa till 112 via en SIP-baserad texttelefon eller totalkonversationsenhet ringer du 112@texttelefoni.se, samtalet hamnar då i en prioriterad kö till förmedlingstjänsten.

Du behöver inte meddela förmedlaren att du önskar ringa till 112 när du använder dig av funktionen. Så fort du kommer fram till förmedlare meddelar denne ”VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI.SE. DU ÄR I KONTAKT MED NN, JAG RINGER 112…” och 112 rings upp.

Förmedlaren meddelar dig så fort du är i kontakt med en operatör på SOS Alarm och kan påbörja ditt samtal.

Nödkommunikation med mobilapp och webbapp

För att ringa till 112 via mobil- eller webbappen klickar du på den röda ikonen där det står: 112. Samtalet hamnar då i en prioriterad kö till förmedlingstjänsten.

Du behöver inte meddela förmedlaren att du önskar ringa till 112 när du använder dig av funktionen. Så fort du kommer fram till förmedlare meddelar denne ”VÄLKOMMEN TILL TEXTTELEFONI.SE. DU ÄR I KONTAKT MED NN, JAG RINGER 112…” och 112 rings upp.

Förmedlaren meddelar dig så fort du är i kontakt med en operatör på SOS Alarm och kan påbörja ditt samtal.

Nödkommunikation med ”Tala direkt” och ”Höra direkt”

Funktionerna Tala direkt och Höra direkt kan inte användas när du ringer 112 direkt från din analoga texttelefon. Det går ändå utmärkt att använda funktionerna ”Tala direkt” eller ”Höra direkt” i samtal till 112 via Texttelefoni.se. Du ringer då 020-600 600 och när förmedlaren svarar uppger du 112 och därefter förmedlas samtalet som vanligt.

OBSERVERA! 112 får endast användas i riktiga nödsituationer och förmedlaren kan endast ringa 112 om du ringer via denna funktion.

Nödkommunikation kräver inte att du ringer via Texttelefoni.se. Du kan slå 112 direkt på din texttelefon för att få tala med en SOS Alarm-operatör.

PTS inkluderande telefonitjänster:

Bildtelefoni.net

Teletal.se

118400.se

 

Tjänsten utförs av Samres AB på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).