Funktionen Tala direkt

Vissa användare kan tala själva, detta är vanligt bland äldre som fått nedsatt hörsel. Då finns funktionen ”Tala direkt”.

Om du har en hörselskada kan du nyttja funktionen ”Tala direkt” så att du själv talar och får svaret skrivet på skärmen/i teckenfönstret av förmedlaren.

  1. Ring in till tjänsten på det sätt du önskar; via webbappen, mobilappen, sip-baserad texttelefon eller analog texttelefon.
  2. När du fått kontakt med förmedlaren, skriv att du vill ”Tala direkt” innan du skriver numret du vill ringa till. Du kan också använda tecknet # för att visa att du vill tala själv.
    Det går också bra att säga vilket nummer du vill ringa i stället för att skriva det.
  3. Förmedlaren ber dig ”VAR GOD DRÖJ…” och ringer upp det nummer du angett. De tre punkterna betyder att du kommer få mer text inom kort.
  4. När mottagaren svarat, skriver förmedlaren: ”KONTAKT MED NN*”
  5. Nu startar samtalet och du kan börja tala direkt till mottagaren som hör det du säger
  6. Den du samtalar med väntar med att svara tills du lämnar över ordet genom att säga ”KOM”.
  7. Förmedlare skriver ordagrant vad den du pratar med säger. När denne säger ”kom” lämnas ordet över till dig igen.
  8. Nu fortlöper samtalet så här tills ni är klara. För att avsluta samtalet säger ni ”KLART SLUT”.

Med analoga texttelefoner går det inte att tala och läsa texten samtidigt utan du måste växla mellan att tala och läsa. Du gör det genom att trycka på en speciell knapp, eller lyfta på luren om en sådan är kopplad till texttelefonen. Gör gärna en liten paus innan du börjar tala, eftersom det tar några sekunder att slå om till ljud istället för text.

Ringer du via en sip-baserad texttelefon behöver du inte växla på detta sätt mellan att tala och läsa texten.

Om du som hör ringer från en vanlig telefon via Texttelefoni.se till någon som ”Talar direkt”, så kan du inte börja prata förrän mottagaren har sagt ”KOM” och slagit om till text igen. Detta hörs ibland som ett litet klickljud. Sedan skriver förmedlaren det du säger, precis som vanligt. Glöm inte att avsluta meningen med ”KOM”.

PTS inkluderande telefonitjänster:

Bildtelefoni.net

Teletal.se

118400.se

 

Tjänsten utförs av Samres AB på uppdrag av Post- och telestyrelsen (PTS).